FinnŒs, Bremnes, Hordaland, KLOK B 2, 1871-1881       Til forsiden  
Kilde: Digitalarkivet, Skannede kirkeb¿ker            
Registrert av: Litta Olsen              
Bergen, oktober 2007              
                 
DP     Sortert etter: Etternavn far        
                 
ID Barnets navn Fornavn far Etternavn far Bosted rstall Side Nr. Link
89 Abel Martine Amund Aadnesen M¾land 1872 5 5 Kirkebok
458 Bernt Amund Aadnesen M¾land 1877 21 2 Kirkebok
207 Niels Johan Amund Aadnesen M¾land 1873 10 52 Kirkebok
147 Birthe Agnethe Mads Aadnesen S¾tre 1872 7 63 Kirkebok
740 Gullef Mads Aadnesen S¾tre 1880 39 35 Kirkebok
310 Haldor Mads Aadnesen S¾tre 1874 14 80 Kirkebok
488 Olrikke Mads Aadnesen S¾tre 1877 22 32 Kirkebok
559 Otto Olai Mads Aadnesen S¾tre 1878 27 11 Kirkebok
1 Ane Lovise Samson Aadnesen Risvig 1871 1 1 Kirkebok
479 Bertel Olai Samson Aadnesen Risvig 1877 22 23 Kirkebok
239 Ole Martin Samson Aadnesen Risvig 1874 11 9 Kirkebok
674 Petra Maria Samson Aadnesen Risvig 1879 35 42 Kirkebok
564 Aarstein Andreas Ole Aarsteinsen Gilje 1878 27 16 Kirkebok
727 Elen Kristina Ole Aarsteinsen Gilje 1880 39 22 Kirkebok
43 Aarsten Hans Aarstensen - 1871 3 43 Kirkebok
326 Aarsteen Olai Hans Aarstensen Tverborgvig 1875 15 13 Kirkebok
35 Aarsten (Tvill.) Hans Aarstensen Tverborgvig 1871 2 35 Kirkebok
656 Martin Emil Hans Aarstensen Tverborgvig 1879 34 24 Kirkebok
31 Mons (Tvill.) Hans Aarstensen Tverborgvig 1871 2 31 Kirkebok
525 Abraham Abraham Abrahamsen S¾veruds¿ 1877 24 69 Kirkebok
763 Martha Kristina Abraham Abrahamsen S¾veruds¿ 1880 41 67 Kirkebok
494 Ingeborg Marie Endre Alfsen Vaage 1877 23 38 Kirkebok
313 Martin Endre Alfsen Vaage 1874 14 83 Kirkebok
773 Anna Malina Mads Alfsen Vaage 1880 41 77 Kirkebok
606 Maria Mads Alfsen Vaage 1878 30 58 Kirkebok
187 Marie Christine Amund Amundsen Udslaat¿y 1873 9 32 Kirkebok
789 Hans Martin Mathias Amundsen Rolfsn¾s 1880 42 93 Kirkebok
83 Sofie Frederikke Axel Andersen S¾veruds¿ 1871 4 82 Kirkebok
502 Gurine Christian Andersen Stokvig 1877 23 46 Kirkebok
33 S¿nneve Marthine Erik Andersen Hollund 1871 2 33 Kirkebok
829 T¿nnes Tr¿iel Hans Andersen Staveland 1881 45 32 Kirkebok
455 Anders (tvill.) Hans Andersen Urang 1876 21 82 Kirkebok
454 Simon (tvill.) Hans Andersen Urang 1876 21 81 Kirkebok
540 Knud Andreas Knud Andersen Staveland 1877 25 84 Kirkebok
709 Britha Kristian Andersen Hesten¾s 1880 38 4 Kirkebok
712 Petra Maria Ole Andersen Tverborgvig 1880 38 7 Kirkebok
530 Guriane Bergith Ole Andreas Andersen Tverborgvig 1877 25 74 Kirkebok
286 Anders Martin Thor Andersen Habbestad 1874 13 56 Kirkebok
842 Magnus Bertin Thor Andersen Habbestad 1881 46 45 Kirkebok
605 Thomas Olai Thor Andersen Habbestad 1878 30 57 Kirkebok
105 Anders ¯sten Andersen Myren 1872 5 21 Kirkebok
667 Andreas ¯sten Andersen Rolfsn¾s 1879 35 35 Kirkebok
375 Haldri Dorthea ¯sten Andersen Rolfsn¾s 1876 17 2 Kirkebok
781 Johan ¯sten Andersen Rolfsn¾s 1880 42 85 Kirkebok
219 J¿rgen Martin ¯sten Andersen Rolfsn¾s 1873 10 64 Kirkebok
514 ¯sten Severin ¯sten Andersen Rolfsn¾s 1877 24 58 Kirkebok
208 Bernt Edvard Paul Baardsen Gjeitung 1873 10 53 Kirkebok
401 Dine Gustava Paul Baardsen Gjeitung 1876 18 28 Kirkebok
526 Hansine Johanne Paul Baardsen Gjeitung 1877 24 70 Kirkebok
660 Petra Serina Paul Baardsen Gjeitung 1879 34 28 Kirkebok
36 Severine Marie Paul Baardsen Gjeitung 1871 2 36 Kirkebok
111 Severine Marie Paul Baardsen Gjeitung 1872 6 27 Kirkebok
818 Simon Johan Paul Baardsen Gjeitung 1881 44 21 Kirkebok
840 Berta Helena Steffen Bottolfsen Klubben 1881 45 43 Kirkebok
205 Frederik Christian Frederik Christian Christiansen S¿nstab¿vaag 1873 10 50 Kirkebok
402 Carl Vilhelm Frederik Christian Christiansen Vorn¾s 1876 18 29 Kirkebok
102 J¿rgen Paul Claussen N¿kling 1872 5 18 Kirkebok
392 Petra Gurine Paul Claussen N¿kling 1876 18 19 Kirkebok
428 Helene Gudmund Danielsen S¾tre 1876 20 55 Kirkebok
173 Malene Gudmund Danielsen S¾tre 1873 8 18 Kirkebok
683 Brynhilde Jens Danielsen Aanden¾s 1879 36 51 Kirkebok
528 John Jens Danielsen Aanden¾s 1877 25 72 Kirkebok
418 Daniel Jens Danielsen Nordre N¾sse 1876 19 45 Kirkebok
258 Knud Olai Gullef Eliasen Steensvaag 1874 12 28 Kirkebok
678 Marta Helena Gullef Eliasen Steensvaag 1879 36 46 Kirkebok
473 Bernt Mikal Bent Endresen ¯kland 1877 22 17 Kirkebok
180 Herman Emanuel Bent Endresen ¯kland 1873 9 25 Kirkebok
859 Ole Bent Endresen ¯kland 1881 47 62 Kirkebok
723 Ole Severin Bent Endresen ¯kland 1880 38 18 Kirkebok
490 Ane Gurine Christen Johan Endresen Hollund 1877 23 34 Kirkebok
101 Ella Marie Christen Johan Endresen Hollund 1872 5 17 Kirkebok
613 Johan Andreas Christen Johan Endresen Hollund 1878 31 65 Kirkebok
794 Sofie Mathilde Christen Johan Endresen Hollund 1880 43 98 Kirkebok
230 Endre Andreas Endre Endresen L¿rhammer 1873 11 75 Kirkebok
42 Endre Olai Endre Endresen L¿rhammer 1871 3 42 Kirkebok
546 Ole Martin Endre Endresen L¿rhammer 1877 26 90 Kirkebok
711 Lisa Oldrikke Endre Endresen Sj¿vold 1880 38 6 Kirkebok
20 Elen Lovise Endre Endresen S¿vold 1871 2 20 Kirkebok
858 Nils John Endresen ¯kland 1881 46 61 Kirkebok
436 Anna Elisabeth Lars Endresen Gaaseland 1876 20 63 Kirkebok
651 Bernt Herman Lars Endresen Gaaseland 1879 34 19 Kirkebok
233 Endre Lars Endresen Gaaseland 1874 11 3 Kirkebok
56 Lars Andreas Lars Endresen Gaaseland 1871 3 55 Kirkebok
186 Bernt Martin Ole Endresen L¿rhammer 1873 9 31 Kirkebok
804 Karl Andreas Ole Endresen L¿rhammer 1881 43 7 Kirkebok
481 Ole Ole Endresen L¿rhammer 1877 22 25 Kirkebok
457 Birtha Martine Ole Endresen Meling 1877 21 1 Kirkebok
635 Kj¿lf Ole Endresen Meling 1879 32 3 Kirkebok
115 Thora Olrikke Ole Endresen Meling 1872 6 31 Kirkebok
12 Endre Olai Ole Endresen Steensb¿ 1871 1 12 Kirkebok
149 Nils Olai Ole Endresen Steensb¿ 1872 7 65 Kirkebok
810 Bernt Martin Peder Endresen Sj¿vold 1881 44 13 Kirkebok
249 Petra Malene Thomas Endresen N¿kling 1874 12 19 Kirkebok
304 Elisa Christine ¯sten Endresen Kulleseid 1874 14 74 Kirkebok
665 Lauritz Gustav ¯sten Endresen Kulleseid 1879 35 33 Kirkebok
448 Ole Johan ¯sten Endresen Kulleseid 1876 20 75 Kirkebok
848 ¯istein Severin ¯sten Endresen Kulleseid 1881 46 51 Kirkebok
391 Erik Christian Eriksen M¾kebakken 1876 18 18 Kirkebok
188 Martha Gurine Christian Eriksen M¾kebakken 1873 9 33 Kirkebok
257 Daniel edvard Daniel Eriksen Katle 1874 12 27 Kirkebok
748 Inger Bergithe Filippus Eriksen Fylkesn¾s 1880 40 52 Kirkebok
799 Frederik Olai Hans Gurinius Eriksen Northun 1881 43 2 Kirkebok
360 Joakim Hans Gurinius Eriksen Northun 1875 16 47 Kirkebok
131 Petra Gurine Hans Gurinius Eriksen Northun 1872 6 47 Kirkebok
25 Anna Marie Kristian Eriksen M¾kebakken 1871 2 25 Kirkebok
839 Berta Kristina Kristian Eriksen M¾kebakken 1881 45 42 Kirkebok
604 Nils Martin (tvill.) Kristian Eriksen M¾kebakken 1878 30 56 Kirkebok
603 Peder (tvill.) Kristian Eriksen M¾kebakken 1878 30 55 Kirkebok
633 Elen Martina Lars Eriksen Halderager 1879 32 1 Kirkebok
800 Lars Johan Lars Eriksen Halderager 1881 43 3 Kirkebok
112 Erik Martin Lars Eriksen Sortland 1872 6 28 Kirkebok
291 Knud Olai Lars Eriksen Sortland 1874 13 61 Kirkebok
430 ¯lver Johan Lars Eriksen Sortland 1876 20 57 Kirkebok
760 Elen Bergithe Ole Eriksen Katle 1880 41 64 Kirkebok
146 Petra Carine Paul Eriksen Fylkesn¾s 1872 7 62 Kirkebok
588 Anders Peder Johan Eriksen M¾kebakken 1878 29 40 Kirkebok
776 Berent Andreas Peder Johan Eriksen M¾kebakken 1880 41 80 Kirkebok
108 Birthe Malene Peder Johan Eriksen M¾kebakken 1872 5 24 Kirkebok
316 Erik Martin Peder Johan Eriksen M¾kebakken 1875 15 3 Kirkebok
376 Erik Martin Peder Johan Eriksen M¾kebakken 1876 17 3 Kirkebok
480 Karoline Peder Johan Eriksen M¾kebakken 1877 22 24 Kirkebok
721 Bernt Edvard Peter Eriksen M¾kebakken 1880 38 16 Kirkebok
500 Halvor Peter Eriksen M¾kebakken 1877 23 44 Kirkebok
685 Endre Elias ¯rjan Eriksen Katle 1879 36 53 Kirkebok
864 Agate ¯rjan Eriksen Klubben 1881 47 67 Kirkebok
784 Johanna Maria ¯istein Eriksen ?? Mehus 1880 42 88 Kirkebok
65 Peder Andreas Filippus Filippusen Mehus 1871 3 64 Kirkebok
169 Petra Marie Filippus Filippusen Mehus 1873 8 14 Kirkebok
609 Filippus Gurinius Filippus Filippusen S¿nstab¿ 1878 31 61 Kirkebok
204 Magnus Olai Filippus Filippusen S¿nstab¿ 1873 10 49 Kirkebok
814 Maren Josefine Filippus Filippusen S¿nstab¿ 1881 44 17 Kirkebok
425 Marie Randine Filippus Filippusen S¿nstab¿ 1876 19 52 Kirkebok
34 Peder Martin Filippus Filippusen S¿nstab¿ 1871 2 34 Kirkebok
720 Malla Martina Hans Filippusen Mehus 1880 38 15 Kirkebok
517 Ole Martin Hans Filippusen Mehus 1877 24 61 Kirkebok
788 Hanna Olina Nils Godskalksen S¿re N¾sse 1880 42 92 Kirkebok
669 Anna Gurina Gullef Gullefsen Robberstadn¾s 1879 35 37 Kirkebok
21 Gjert Olai Gullef Gullefsen Robberstadn¾s 1871 2 21 Kirkebok
235 Gustav Laurids Gullef Gullefsen Robberstadn¾s 1874 11 5 Kirkebok
427 Magnus Martin Gullef Gullefsen Robberstadn¾s 1876 19 54 Kirkebok
311 Berner Martin Halvor Gullevsen M¾land 1874 14 81 Kirkebok
710 Bernt Absalon Gundersen S¾tre 1880 38 5 Kirkebok
578 Haldor Absalon Gundersen S¾tre 1878 28 30 Kirkebok
120 Inger Thomine Absalon Gundersen S¾tre 1872 6 36 Kirkebok
270 Johanna Absalon Gundersen S¾tre 1874 13 40 Kirkebok
352 John Absalon Gundersen S¾tre 1875 16 39 Kirkebok
648 Martha Johanna Halvor Gundersen M¾land 1879 33 16 Kirkebok
81 Gunder Halvor Gundersen Nedre N¾sse 1871 4 80 Kirkebok
719 Halvor Halvor Gundersen Urang 1880 38 14 Kirkebok
246 Lars Johan Halvor Gundersen Urang 1874 12 16 Kirkebok
451 Peder Halvor Gundersen Urang 1876 21 78 Kirkebok
642 Anna Elisabeth Hans Gundersen S¾verud 1879 33 10 Kirkebok
774 John Hans Gundersen S¾verud 1880 41 78 Kirkebok
592 Elen Serina John Gundersen S¾verud 1878 29 44 Kirkebok
716 Gunder John Gundersen S¾verud 1880 38 11 Kirkebok
62 Ole J¿rgen Gundersen S¿vold 1871 3 61 Kirkebok
867 Gunnar Lars Gundersen Gaaseland 1881 47 70 Kirkebok
550 J¿rgen Lars Gundersen Gaaseland 1878 26 1 Kirkebok
215 Gustav Andreas Lars Gundersen Stange 1873 10 60 Kirkebok
60 Erik Johan Lars Gundersen Vaage 1871 3 59 Kirkebok
414 Else Aagothe Ole Gundersen Korsn¾s 1876 19 41 Kirkebok
226 Gunder Andreas Ole Gundersen Korsn¾s 1873 11 71 Kirkebok
76 Engel Andreas Ole Andreas Gundersen Sortland 1871 4 75 Kirkebok
165 Anders Rasmus Gundersen Sortland 1873 8 10 Kirkebok
437 Andreas Martin Rasmus Gundersen Sortland 1876 20 64 Kirkebok
413 Gunder ¯sten Gundersen Hovland 1876 19 40 Kirkebok
212 Anna Elisabeth ¯sten Gundersen M¾land 1873 10 57 Kirkebok
722 Berent Johan Vadbek ¯sten Gundersen M¾land 1880 38 17 Kirkebok
18 Sesela ¯sten Gundersen M¾land 1871 1 18 Kirkebok
693 Nille Malene Nils Gustavius (Sverige) M¾kebakken 1879 37 61 Kirkebok
184 Haagen Olai Jacob R. Haagensen S¿nstab¿vaag 1873 9 29 Kirkebok
136 Ingeborg Johan Andreas Haagensen S¿nstab¿ 1872 7 52 Kirkebok
706 Johannes Johan Andreas Haagensen S¿nstab¿ 1880 37 1 Kirkebok
482 Elisabeth Johan Andreas Haagensen S¿nstab¿vaag 1877 22 26 Kirkebok
325 Johanna Johan Andreas Haagensen S¿nstab¿vaag 1875 15 12 Kirkebok
501 Anna ¯rjan Haagensen S¾rsten 1877 23 45 Kirkebok
793 Berent Johan ¯rjan Haagensen S¾rsten 1880 42 97 Kirkebok
646 Helga Serina ¯rjan Haagensen S¾rsten 1879 33 14 Kirkebok
522 Sesela Gurine ¯rjan Haagensen S¾rsten 1877 24 66 Kirkebok
728 Lars Herman Johannes Haldorsen Nordre Selle 1880 39 23 Kirkebok
520 Ana Katrin Erik Halvorsen Tverborgvig 1877 24 64 Kirkebok
832 Hanna Severine Erik Halvorsen Tverborgvig 1881 45 35 Kirkebok
624 Karen Gurine Erik Halvorsen Tverborgvig 1878 32 76 Kirkebok
400 Christine Lars Halvorsen M¾land 1876 18 27 Kirkebok
838 J¿rgen Martin Lars Halvorsen M¾land 1881 45 41 Kirkebok
130 Ragna Elisabeth Lars Halvorsen M¾land 1872 6 46 Kirkebok
503 Rasmus Lars Halvorsen M¾land 1877 23 47 Kirkebok
688 Halvor Tr¿iel Ole Halvorsen ¯kland 1879 36 56 Kirkebok
860 T¿nnes Tr¿iel Ole Halvorsen ¯kland 1881 47 63 Kirkebok
40 Haldriane St¿rk Halvorsen Alfsvaag 1871 2 40 Kirkebok
339 Inger Bertine St¿rk Halvorsen Alfsvaag 1875 16 26 Kirkebok
555 Anna Johanna Ananias Hansen Hollund 1878 27 7 Kirkebok
478 Helene Marie Ananias Hansen Hollund 1877 22 22 Kirkebok
32 Birtha Elisabeth Aslak Hansen S¿ndre Selle 1871 2 32 Kirkebok
176 Elen Oline Aslak Hansen S¿ndre Selle 1873 9 21 Kirkebok
819 Berta Hansina Erik Hansen Aanden¾s 1881 44 22 Kirkebok
45 Maria Gurine Erik Hansen Nordre Selle 1871 3 43 Kirkebok
110 Hans Gustavus Gulleik Hansen N¿kling 1872 6 26 Kirkebok
298 Abel Haagen Hansen Thormods¾ter 1874 14 68 Kirkebok
527 Edvard Haagen Hansen Thormods¾ter 1877 24 71 Kirkebok
714 Elen Olrikke Haagen Hansen Thormods¾ter 1880 38 9 Kirkebok
10 Britta Elisabet Hans Hansen Alfsvaag 1871 1 10 Kirkebok
243 Lydia Christine Hans Hansen Alfsvaag 1874 11 13 Kirkebok
44 Jan Korneles Hans Hansen N¿kling 1871 3 43 Kirkebok
409 Dorthe Marthille Hans Hansen N¿klingholm 1876 19 36 Kirkebok
132 Jan Karnelas Hans Hansen N¿klingholm 1872 7 48 Kirkebok
549 Hans Olai Hans Hansen Rubbestad 1877 26 93 Kirkebok
133 Hans Haugen?? Hansen Thormods¾ter 1872 7 49 Kirkebok
138 Erik Martin Henrik Hansen Skaalevig 1872 7 54 Kirkebok
474 Henrik Bertin Henrik Hansen Skaalevig 1877 22 18 Kirkebok
223 Kj¿lf Martin Kj¿lf Hansen Hollund 1873 11 68 Kirkebok
100 Kj¿lf Olai Kj¿lf Hansen Hollund 1872 5 16 Kirkebok
94 Lars Severin Knud Hansen Robberstad 1872 5 10 Kirkebok
30 Hans Lars Hansen Br¾kke 1871 2 30 Kirkebok
250 Hans Christian Lars Hansen SteensvŒg 1874 12 20 Kirkebok
571 Andreas Gustav Lars Hansen Vaage 1878 28 23 Kirkebok
489 Anna Marie Lars Hansen Vaage 1877 22 33 Kirkebok
849 Hanna Maria Lars Hansen Vaage 1881 46 52 Kirkebok
317 Hans Andreas Mons Hansen Gj¿s¾ter 1875 15 4 Kirkebok
8 Olai Mons Hansen Gj¿s¾ter 1871 1 8 Kirkebok
126 Boel Nils Hansen Meling 1872 6 42 Kirkebok
265 Hans Andreas Nils Hansen Meling 1874 12 35 Kirkebok
601 Ingebrigt Severin Nils Hansen Meling 1878 30 53 Kirkebok
202 Martha Gurine Ole Hansen Klubben 1873 10 47 Kirkebok
134 Hans Olai Ole Hansen L¿rhammer 1872 7 50 Kirkebok
576 Ingeborg Maria Ole Hansen L¿rhammer 1878 28 28 Kirkebok
346 Peder Martin Ole Hansen L¿rhammer 1875 16 33 Kirkebok
347 Hans Christian Ole Hansen Selvaag 1875 16 34 Kirkebok
733 Karen Maria Ole Hansen Selvaag 1880 39 28 Kirkebok
538 Ole Andreas Ole Hansen Selvaagst¿len 1877 25 82 Kirkebok
77 Martin Ole Hansen Tollaksvig 1871 4 76 Kirkebok
791 Pernille Paul Hansen N¿klingholm 1880 42 95 Kirkebok
248 Theodore Sirine Paul Hansen N¿klingholm 1874 12 18 Kirkebok
199 Johanna Peder Hansen Indv¾r 1873 9 44 Kirkebok
227 Alide Peder Hansen Stautland 1873 11 72 Kirkebok
47 Jens Peder Hansen Stautland 1871 3 46 Kirkebok
612 Johanna Elisabeth Peder Hansen Stautland 1878 31 64 Kirkebok
459 Rasmus Peder Hansen Stautland 1877 21 3 Kirkebok
677 Agete Gurine S¾bj¿rn Hansen Kronen¾s 1879 35 45 Kirkebok
587 Endre Severin S¾bj¿rn Hansen Kronen¾s 1878 29 39 Kirkebok
341 Hans S¾bj¿rn Hansen Kronen¾s 1875 16 28 Kirkebok
444 J¿rgen Mathias S¾bj¿rn Hansen Kronen¾s 1876 20 71 Kirkebok
241 Hans Johan Thorbj¿rn Hansen Alfsvaag 1874 11 11 Kirkebok
87 Petra Martine Thorbj¿rn Hansen Steensb¿ 1872 5 3 Kirkebok
766 Maren Helena Peder Heljesen Vaage 1880 41 70 Kirkebok
181 Maren Helene Peder Heljesen Vaage 1873 9 26 Kirkebok
462 Agnethe Stener Heljesen Steensvaag 1877 21 6 Kirkebok
569 Helge Stener Heljesen Steensvaag 1878 28 21 Kirkebok
873 Tollef Stener Heljesen Steensvaag 1881 47 76 Kirkebok
319 Mariane Stener Heljesen Vaage 1875 15 6 Kirkebok
314 Peder Olai Henrik Henriksen Rolfsn¾s 1875 15 1 Kirkebok
532 Petra Elisabeth Henrik Henriksen Rolfsn¾s 1877 25 76 Kirkebok
421 Aagothe Elisabeth Thorbj¿rn Olai Henriksen Gj¿s¾ter 1876 19 48 Kirkebok
179 Raadmund ?? Thorbj¿rn Olai Henriksen Gj¿s¾ter 1873 9 24 Kirkebok
114 Birthe Sirine Anders Ingebrigtsen Robberstad 1872 6 30 Kirkebok
394 Anna Marie Anders Ingebrigtsen S¿nstab¿vaag 1876 18 21 Kirkebok
268 Edvard Olai Anders Ingebrigtsen S¿nstab¿vaag 1874 12 38 Kirkebok
813 Lars Andreas Anders Ingebrigtsen S¿nstab¿vaag 1881 44 16 Kirkebok
649 Severin Anders Ingebrigtsen S¿nstab¿vaag 1879 33 17 Kirkebok
691 Hans Bertin Hans Ingebrigtsen N¾sse 1879 36 59 Kirkebok
846 Hans Martin Hans Ingebrigtsen N¾sse 1881 46 49 Kirkebok
367 Ingebrigt Olai Hans Ingebrigtsen N¾sse 1875 17 54 Kirkebok
545 Martin Hans Ingebrigtsen N¾sse 1877 26 89 Kirkebok
197 Eli Bergitha Knud Ingebrigtsen Fylkesn¾s 1873 9 42 Kirkebok
315 Ingebrigt Olai Knud Ingebrigtsen Fylkesn¾s 1875 15 2 Kirkebok
863 Karl Severin Knud Ingebrigtsen Fylkesn¾s 1881 47 66 Kirkebok
420 Magnus Christian Knud Ingebrigtsen Fylkesn¾s 1876 19 47 Kirkebok
615 Martha Malena Knud Ingebrigtsen Fylkesn¾s 1878 31 67 Kirkebok
611 Anna Malena Knud Ingebrigtsen Robberstad 1878 31 63 Kirkebok
271 Birthe Maline Knud Ingebrigtsen Robberstad 1874 13 41 Kirkebok
116 Knud Knud Ingebrigtsen Robberstad 1872 6 32 Kirkebok
191 Niels Knud Ingebrigtsen Robberstad 1873 9 36 Kirkebok
641 Anna Serina Ole Ingebrigtsen Helgeplads 1879 33 9 Kirkebok
129 Elen Rasmine?? Ole Ingebrigtsen Helgeplads 1872 6 45 Kirkebok
396 Marthe Larine Ole Ingebrigtsen Helgeplads 1876 18 23 Kirkebok
247 Anna Carine ¯sten Ingebrigtsen Mehus 1874 12 17 Kirkebok
37 Elen Gurine ¯sten Ingebrigtsen Mehus 1871 2 37 Kirkebok
593 Ivar Peder Ivarsen Eritsland 1878 29 45 Kirkebok
464 Gurine Peder Iversen Eritsland 1877 21 8 Kirkebok
387 Ragnelle Peder Iversen Eritsland 1876 18 14 Kirkebok
764 Rasmus Peder Iversen Eritsland 1880 41 68 Kirkebok
381 Hans Johan Lars Jacobsen Stokvig 1876 17 8 Kirkebok
85 Inga Sirine Jakob Jakobsen Nordre Selle 1872 4 1 Kirkebok
365 Inger Oline Jakob Jakobsen Nordre Selle 1875 17 52 Kirkebok
643 Andrina Kristina Jakob Jakobsen Selle 1879 33 11 Kirkebok
558 Anna Alisa Lars Jakobsen Braaten¾s 1878 27 10 Kirkebok
3 Jesper Lars Jakobsen Braaten¾s 1871 1 3 Kirkebok
234 Lars Lars Jakobsen Braaten¾s 1874 11 4 Kirkebok
631 Lauritz Martin Lars Jakobsen Skiftesvik 1878 32 83 Kirkebok
834 Maren Gurine Lars Jakobsen Skiftesvik 1881 45 37 Kirkebok
833 Berte Dorthea Peder Kristoffer Jakobsen Stangervaag 1881 45 36 Kirkebok
468 Lars Johan Peder Kristoffer Jakobsen Stangervaag 1877 22 12 Kirkebok
264 S¿nneve Christine Peder Kristoffer Jakobsen Stangervaag 1874 12 34 Kirkebok
757 Jakob Martin Jens Jenen N¾sse 1880 40 61 Kirkebok
158 Johanna Gurine Haldor Jensen Robberstad 1873 8 3 Kirkebok
544 Anna Margretha Jens Jensen N¾sset 1877 26 88 Kirkebok
320 Catharine Thomine Jens Jensen ¯vre N¾sse 1875 15 7 Kirkebok
201 Karen Catharine Jens Jensen ¯vre N¾sse 1873 10 46 Kirkebok
218 Ingevald Severin Jacob Johannesen S¾reide 1873 10 63 Kirkebok
143 Pernille Amund Johannessen Urang 1872 7 59 Kirkebok
24 Erik Johan Baard Johannessen M¾land 1871 2 24 Kirkebok
318 Reinert Baard Johannessen M¾land 1875 15 5 Kirkebok
824 Daniele Kristina Daniel Johannessen N¾sset 1881 44 27 Kirkebok
785 Erik (tvill.) Erik Johannessen Meling 1880 42 89 Kirkebok
786 Gyda Mathilde (tvill.) Erik Johannessen Meling 1880 42 90 Kirkebok
403 Johannes M¿rkman Erik Johannessen Meling 1876 18 30 Kirkebok
584 Magnus Johan Erik Johannessen Meling 1878 29 36 Kirkebok
713 Anna Martina Hans Johannessen Br¾kke 1880 38 8 Kirkebok
164 Anna Martine Hans Johannessen Br¾kke 1873 8 9 Kirkebok
255 Martha Sirine Hans Johannessen Lind¿ 1874 12 25 Kirkebok
333 Svens Mathias Hans Johannessen Lind¿ 1875 15 20 Kirkebok
523 Lars Hans Johannessen M¾land 1877 24 67 Kirkebok
141 Anna Helene Hans Johannessen Robberstad 1872 7 57 Kirkebok
332 Anna Helene Hans Johannessen Steensb¿ 1875 15 19 Kirkebok
872 Berta Maria Hans Knut Johannessen S¿re N¾sse 1881 47 75 Kirkebok
432 Jacobine Jacob Johannessen Lind¿ 1876 20 59 Kirkebok
280 Eli Larine ?? Johannes Johannessen Errevig 1874 13 50 Kirkebok
98 Eli Larsine ?? Johannes Johannessen Errevig 1872 5 14 Kirkebok
429 Johanna Gurine Johannes Johannessen Errevig 1876 20 56 Kirkebok
828 Pernille Kristine Johannes Johannessen Vaage 1881 45 31 Kirkebok
692 Johannes Severin Johannes Johannessen ¯revik 1879 36 60 Kirkebok
513 Elling John Johannessen Gilje 1877 24 57 Kirkebok
182 John Christian John Johannessen Lind¿ 1873 9 27 Kirkebok
327 Maren Lovise John Johannessen Lind¿ 1875 15 14 Kirkebok
170 Martin Joakim J¿rgen Johannessen Halderager 1873 8 15 Kirkebok
562 Herman Johan Nils Johannessen Mundal 1878 27 14 Kirkebok
729 Anna (tvill.) Paul Johannessen N¿kling 1880 39 24 Kirkebok
704 Kj¿lf Paul Johannessen N¿kling 1879 37 72 Kirkebok
261 Martha Gurine Paul Johannessen N¿kling 1874 12 31 Kirkebok
72 Knud Olai Simen Johannessen Stokvig 1871 4 71 Kirkebok
151 Anna Carine Stener Johannessen N¿kling 1872 7 67 Kirkebok
336 Johanna Stener Johannessen N¿kling 1875 15 23 Kirkebok
699 Stener Martin Stener Johannessen Stokvik 1879 37 67 Kirkebok
668 Johanna Olina S¿ren Johannessen Halderager 1879 35 36 Kirkebok
807 Steffen Martin S¿ren Johannessen Halderager 1881 43 10 Kirkebok
547 Berta Anders Johnsen Thormods¾ter 1877 26 91 Kirkebok
353 John Anders Johnsen Thormods¾ter 1875 16 40 Kirkebok
634 Martin Anders Johnsen Thormods¾ter 1879 32 2 Kirkebok
487 Martin Anders Johnsen Thormods¾ter 1877 22 31 Kirkebok
68 Gunder Johan Gunder Johnsen S¾verud 1871 4 67 Kirkebok
293 Martha Elisabeth Gunder Johnsen S¾verud 1874 14 63 Kirkebok
379 Marthe Elisabeth Gunder Johnsen S¾verud 1876 17 6 Kirkebok
775 Gustava Guttorm Johnsen ¯kland 1880 41 79 Kirkebok
694 Karina Guttorm Johnsen ¯kland 1879 37 62 Kirkebok
398 Anthon Johan Jakob Johnsen Alfsvaag 1876 18 25 Kirkebok
820 Anton Martin Jakob Johnsen Alfsvaag 1881 44 23 Kirkebok
492 Bernt Johan Jakob Johnsen Alfsvaag 1877 23 36 Kirkebok
171 Elisabeth Margrethe Jakob Johnsen Alfsvaag 1873 8 16 Kirkebok
752 Martha Jakob Johnsen Alfsvaag 1880 40 56 Kirkebok
97 Anna Elisabeth John Johnsen Gaaseland 1872 5 13 Kirkebok
671 Anna Elisabeth John Johnsen Gaaseland 1879 35 39 Kirkebok
851 Anna Johanna John Johnsen Gaaseland 1881 46 54 Kirkebok
380 Inger Martine John Johnsen Gaaseland 1876 17 7 Kirkebok
830 Gunder Johan John Johnsen Robberstad 1881 45 33 Kirkebok
174 Anna Ole Johnsen Habbestad 1873 8 19 Kirkebok
622 Anna Bertine Ole Johnsen Habbestad 1878 32 74 Kirkebok
730 Berent Olai Ole Johnsen Habbestad 1880 39 25 Kirkebok
41 Gunder Olai Ole Johnsen Habbestad 1871 2 41 Kirkebok
598 Mari Malena Ole Johnsen Stensvaag 1878 30 50 Kirkebok
412 Peder Johan Ole Johnsen Stensvaag 1876 19 39 Kirkebok
555 Petra olava Otto Johnsen Hisken 1878 26 6 Kirkebok
52 Christen Martin Sjur Johnsen Helvig 1871 3 51 Kirkebok
466 Else Christine Sjur Johnsen Helvig 1877 21 10 Kirkebok
209 Josefine Marie Sjur Johnsen Helvig 1873 10 54 Kirkebok
654 Gustava Severina Thomas Johnsen Steensvaag 1879 34 22 Kirkebok
285 Hans Theodor Thomas Johnsen Steensvaag 1874 13 55 Kirkebok
449 Peder Johan Thomas Johnsen Steensvaag 1876 21 76 Kirkebok
299 Haldri Martine John Josefsen Robberstad 1874 14 69 Kirkebok
445 Halvor Andreas John Josefsen Robberstad 1876 20 72 Kirkebok
650 Josef Martin John Josefsen Robberstad 1879 34 18 Kirkebok
157 Halvor Andreas John Josefsen Urang 1873 8 2 Kirkebok
4 Bernt Olai Ole Josefsen Hollund 1871 1 4 Kirkebok
245 Bertha Larine ?? Ole Josefsen Hollund 1874 12 15 Kirkebok
442 Endre Martin Ole Josefsen Hollund 1876 20 69 Kirkebok
231 Josef Martin Peder Josefsen Robberstad 1874 11 1 Kirkebok
331 Mari Martine Peder Josefsen Robberstad 1875 15 18 Kirkebok
15 Nils Olai Peder Josefsen Robberstad 1871 1 15 Kirkebok
439 Ole Martin Peder Josefsen Robberstad 1876 20 66 Kirkebok
156 Lydia Margrethe Christian J¿rgensen Vorn¾s 1873 8 1 Kirkebok
303 Sigurd Edvard Christian J¿rgensen Vorn¾s 1874 14 73 Kirkebok
765 Karen Margretha Edvard Theodor J¿rgensen Eritsland 1880 41 69 Kirkebok
565 Magnus J¿rgen Johannes J¿rgensen Aanderaa 1878 27 17 Kirkebok
769 Olaf Johan Johannes J¿rgensen Aanderaa 1880 41 73 Kirkebok
632 Sigurd J¿rgen J¿rgensen Vorn¾s 1878 32 84 Kirkebok
17 Barbru Serine Gunder Kj¿lfsen Gaaseland 1871 1 17 Kirkebok
260 Gunder Olaus Gunder Kj¿lfsen Gaaseland 1874 12 30 Kirkebok
415 Birthe Gurine Gunder Kj¿lfsen Korsn¾s 1876 19 42 Kirkebok
309 Birtha Sirine Kj¿lf Kj¿lfsen Br¾kke 1874 14 79 Kirkebok
90 Ingeborg Gurine Kj¿lf Kj¿lfsen Br¾kke 1872 5 6 Kirkebok
868 Kj¿lf Kj¿lf Kj¿lfsen Br¾kke 1881 47 71 Kirkebok
518 Kj¿lf Olai Kj¿lf Kj¿lfsen Br¾kke 1877 24 62 Kirkebok
652 Malena Secilia Kj¿lf Kj¿lfsen Br¾kke 1879 34 20 Kirkebok
787 Filippus Gustav Filippus Knudsen Halderager 1880 42 91 Kirkebok
579 Johanna Karina Filippus Knudsen Halderager 1878 28 31 Kirkebok
435 J¿rgen Andreas Filippus Knudsen Halderager 1876 20 62 Kirkebok
366 Carl Elias Gunder Knudsen Halderager 1875 17 53 Kirkebok
627 Malena Gurina Gunder Knudsen Halderager 1878 32 79 Kirkebok
629 Malena Gurina Gunder Knudsen Halderager 1878 32 81 Kirkebok
568 Malena Gurina Gunder Knudsen Halderager 1878 28 20 Kirkebok
825 Marta Maria Gunder Knudsen Halderager 1881 44 28 Kirkebok
145 Martha Malene Gunder Knudsen Halderager 1872 7 61 Kirkebok
163 Ole Martin Gunder Knudsen Halderager 1873 8 8 Kirkebok
741 Berta Margrethe Hans Olai Knudsen Uren 1880 39 36 Kirkebok
167 Ole Andreas Jokum Knudsen Alfsvaag 1873 8 12 Kirkebok
276 Lars Johan Jokum Knudsen Gjeitung 1874 13 46 Kirkebok
51 Nille Carine Jokum Knudsen Gjeitung 1871 3 50 Kirkebok
242 Johan Knud Knudsen Gilje 1874 11 12 Kirkebok
556 Anna Kathrina Knud Knudsen Halderager 1878 27 8 Kirkebok
666 Johanna Helena Knud Knudsen Halderager 1879 35 34 Kirkebok
321 Jonas Anton Claus Knud Knudsen Halderager 1875 15 8 Kirkebok
378 Knud Andreas Knud Knudsen Halderager 1876 17 5 Kirkebok
811 Kornelius Martin Knud Knudsen Halderager 1881 44 14 Kirkebok
58 Inga Lovisa Lars Knudsen N¿kling 1871 3 57 Kirkebok
263 Nikolai Lars Knudsen N¿kling 1874 12 33 Kirkebok
66 Anna Nils Knudsen Gilje 1871 4 65 Kirkebok
708 Lydia Nils Knudsen Gilje 1880 38 3 Kirkebok
324 Niels Nils Knudsen Gilje 1875 15 11 Kirkebok
69 Martha Olrikke Ole Knudsen Gaaseland 1871 4 68 Kirkebok
273 Petra Peder Knudsen Hisken 1874 13 43 Kirkebok
469 Catharina Margrethe Rasmus Knudsen Stangervaag 1877 22 13 Kirkebok
357 Signi Jensine Rasmus Knudsen Stangervaag 1875 16 44 Kirkebok
70 Severin Sjur Knudsen Saxeide 1871 4 69 Kirkebok
620 Anthon Conrad Tosten Knudsen Alfsvaag 1878 31 72 Kirkebok
337 Ole Martin Tosten Knudsen Alfsvaag 1875 15 24 Kirkebok
168 T¿nnes Bertin Tosten Knudsen Alfsvaag 1873 8 13 Kirkebok
330 Christine Helene Ole Kolbensen Alfsvaag 1875 15 17 Kirkebok
521 Karl Johan Ole Kolbensen Alfsvaag 1877 24 65 Kirkebok
725 Knud Andreas Ole Kolbensen Alfsvaag 1880 39 20 Kirkebok
533 Herman Kornelius Bent Kristensen - 1877 25 77 Kirkebok
284 Bernt Severin Bent Kristensen Nedre N¾sse 1874 13 54 Kirkebok
124 Christian Julius Bent Kristensen Nedre N¾sse 1872 6 40 Kirkebok
16 Anne Marie Fredrik Kristiansen Kuleseid 1871 1 16 Kirkebok
770 Secilia Peternille Anders Elias Kristoffersen Gjeitung 1880 41 74 Kirkebok
251 Haldriana Catharine Aarsten Larsen Hisken 1874 12 21 Kirkebok
355 Anna Josefine Abraham Larsen Stautland 1875 16 42 Kirkebok
96 Lars Johan Anders Larsen Nordre Selle 1872 5 12 Kirkebok
701 J¿rgen Anders Larsen Tverborgvig 1879 37 69 Kirkebok
369 Maren Helene Anders Larsen Tverborgvig 1875 17 56 Kirkebok
228 Else Gurine Christen Larsen Brendes¾tre 1873 11 73 Kirkebok
38 Lars Andreas Christen Larsen Brendes¾tre 1871 2 38 Kirkebok
349 Knud Martin Gunder Larsen Halderager 1875 16 36 Kirkebok
345 Line Andrine Gunder Larsen Halderager 1875 16 32 Kirkebok
689 Lisa Karina Gunder Larsen Halderager 1879 36 57 Kirkebok
162 Martha Christine Gunder Larsen Halderager 1873 8 7 Kirkebok
554 Nille Gurine Gunder Larsen Halderager 1878 26 5 Kirkebok
802 Ole Martin Gunder Larsen Halderager 1881 43 5 Kirkebok
106 Stine Larine Gunder Larsen Halderager 1872 5 22 Kirkebok
206 Anna Karine Gunder Larsen Indv¾r 1873 10 51 Kirkebok
350 Lars Johan Gunder Larsen Indv¾r 1875 16 37 Kirkebok
577 Berner Magnus Hans Kristian Larsen Fylkesn¾s 1878 28 29 Kirkebok
869 Bernt Magnus Hans Kristian Larsen Fylkesn¾s 1881 47 72 Kirkebok
371 Daniel Johan Hans Kristian Larsen Fylkesn¾s 1875 17 58 Kirkebok
236 Elen Johanna Hans Kristian Larsen Fylkesn¾s 1874 11 6 Kirkebok
695 Helga Maria Hans Kristian Larsen Fylkesn¾s 1879 37 63 Kirkebok
64 Lars Christian Hans Kristian Larsen Fylkesn¾s 1871 3 63 Kirkebok
580 Anna Johanna Jan Larsen M¾kebakken 1878 28 32 Kirkebok
640 Ludvig Peder Johan Johannes Larsen Vaage 1879 33 8 Kirkebok
539 Berent Johan John Larsen Nordre Selle 1877 25 83 Kirkebok
78 Birtha helene John Larsen Nordre Selle 1871 4 77 Kirkebok
803 Knud Olai John Larsen Nordre Selle 1881 43 6 Kirkebok
395 Lars Olaus John Larsen Nordre Selle 1876 18 22 Kirkebok
742 Elen Kathrina Knud Larsen N¾sse 1880 40 37 Kirkebok
557 Malena Kristina Knud Larsen N¾sse 1878 27 9 Kirkebok
198 Anna Knud Larsen Sortland 1873 9 43 Kirkebok
548 Knud Knud Larsen Sortland 1877 26 92 Kirkebok
335 Salomon Knud Larsen Sortland 1875 15 22 Kirkebok
282 Ida Helene Knud Larsen ¯vre N¾sse 1874 13 52 Kirkebok
497 Knud Herman Knud Larsen ¯vre N¾sse 1877 23 41 Kirkebok
86 Lars Andreas Knud Larsen ¯vre N¾sse 1872 4 2 Kirkebok
307 Lisa Thomine Knud Larsen ¯vre N¾sse 1874 14 77 Kirkebok
734 Lars Olai Kristian Larsen Stangervaag 1880 39 29 Kirkebok
536 Johannes Lars Larsen Gaaseland 1877 25 80 Kirkebok
404 Lars Johan Lars Larsen Gaaseland 1876 18 31 Kirkebok
726 Malina Gurine Lars Larsen Gaaseland 1880 39 21 Kirkebok
822 Lars Johan Lars Larsen Hollund 1881 44 25 Kirkebok
405 Elen Christine Lars Larsen M¾kebakken 1876 18 32 Kirkebok
506 Erik Johan Lars Larsen M¾kebakken 1877 23 50 Kirkebok
224 Oline Lars Larsen N¿kling 1873 11 69 Kirkebok
831 Anna Lovisa Lars Larsen Staveland 1881 45 34 Kirkebok
104 Barbro Martine Lars Larsen Staveland 1872 5 20 Kirkebok
516 Knud Andreas Lars Larsen Staveland 1877 24 60 Kirkebok
306 Lars Olai Lars Larsen Staveland 1874 14 76 Kirkebok
862 Anna Malena Lars Larsen S¾verud 1881 47 65 Kirkebok
619 Bernt Martin Lars Larsen S¾verud 1878 31 71 Kirkebok
453 Elen Lovise Lars Larsen S¾verud 1876 21 80 Kirkebok
747 Lars Johan Lars Larsen S¾verud 1880 40 51 Kirkebok
354 Petra Helene Lars Larsen S¾verud 1875 16 41 Kirkebok
383 Lars Andreas Lars Ingebrigt Larsen Brakedal 1876 18 10 Kirkebok
287 Andreas M¿rkman Lars Kristian Larsen Meling 1874 13 57 Kirkebok
515 Kristense Marie Lars Kristian Larsen Meling 1877 24 59 Kirkebok
135 Lars Olai Lars Kristian Larsen Meling 1872 7 51 Kirkebok
717 Lisa Gurina Lars Kristian Larsen Meling 1880 38 12 Kirkebok
119 Birthe Lovise Ole Larsen Alfsvaag 1872 6 35 Kirkebok
57 Gudmund Ole Larsen Habbestad 1871 3 56 Kirkebok
150 Guriane Marie Ole Larsen Habbestad 1872 7 66 Kirkebok
359 Ingeborg Bertine Ole Larsen Habbestad 1875 16 46 Kirkebok
534 Lisa Olrikke Ole Larsen Habbestad 1877 25 78 Kirkebok
854 Anna Malena Peder Olai Larsen Staveland 1881 46 57 Kirkebok
638 Helga Mariana Peder Olai Larsen Staveland 1879 33 6 Kirkebok
390 Anna Gurine Rasmus Larsen Northun 1876 18 17 Kirkebok
617 Elen Boletta Salomon Larsen Sortland 1878 31 69 Kirkebok
796 Hans Kristian Salomon Larsen Sortland 1880 43 100 Kirkebok
368 Lars Malenius ?? Salomon Larsen Sortland 1875 17 55 Kirkebok
509 Andreas Salomon Larsen Vaage 1877 23 53 Kirkebok
865 Elisabeth Salomon Larsen Vaage 1881 47 68 Kirkebok
657 Helge Salomon Larsen Vaage 1879 34 25 Kirkebok
433 Lars Johan Samson Larsen M¾land 1876 20 60 Kirkebok
6 Haldri Karine Simon Larsen Indv¾r 1871 1 6 Kirkebok
399 Inga Lovise Thorbj¿rn Larsen Gj¿s¾ter 1876 18 26 Kirkebok
843 Haakon Johan Nils Madsen Meling 1881 46 46 Kirkebok
686 Johanna Maria Nils Madsen Meling 1879 36 54 Kirkebok
772 Magnus Johan Nils Madsen Meling 1880 41 76 Kirkebok
512 Borga Olava Thomas Madsen Hisken 1877 24 56 Kirkebok
358 Martha Serine Thomas Madsen Hisken 1875 16 45 Kirkebok
687 Tobias Berger Tobias Madsen Hisken 1879 36 55 Kirkebok
790 Lars Martin Lars Mathiasen Sortland 1880 42 94 Kirkebok
312 Andreas Godskalk Mikkelsen S¾reide 1874 14 82 Kirkebok
137 Gunder Godskalk Mikkelsen S¾reide 1872 7 53 Kirkebok
731 Sivert Godskalk Mikkelsen S¾reide 1880 39 26 Kirkebok
190 Mine Olrikke Mikkel Mikkelsen M¾land 1873 9 35 Kirkebok
471 Thomas Stinus ? Erik Monsen Nordre Selle 1877 22 15 Kirkebok
172 Silla Carine Hans Monsen Gj¿s¾ter 1873 8 17 Kirkebok
491 Hans Vabek Hans Vabek Monsen Alfsvaag 1877 23 35 Kirkebok
254 Helje Severin Hans Vabek Monsen Alfsvaag 1874 12 24 Kirkebok
139 Mons Olai Hans Vabek Monsen Alfsvaag 1872 7 55 Kirkebok
39 Ragna Andrine Hans Vabek Monsen Alfsvaag 1871 2 39 Kirkebok
370 Helje Hans Wadbek Monsen Alfsvaag 1875 17 57 Kirkebok
749 Knud Andreas Hans Wadbek Monsen Alfsvaag 1880 40 53 Kirkebok
591 Ragna Gurina Hans Wadbek Monsen Alfsvaag 1878 29 43 Kirkebok
659 Anna Serina Henrik Monsen Skaalevig 1879 34 27 Kirkebok
292 Henrik Henrik Monsen Skaalevig 1874 13 62 Kirkebok
866 Lovisa Henrik Monsen Skaalevig 1881 47 69 Kirkebok
5 Britta Monsine Knud Monsen Polden 1871 1 5 Kirkebok
302 Carl Martin Mons Monsen Nordre Selle 1874 14 72 Kirkebok
195 Rasmus Mons Monsen Nordre Selle 1873 9 40 Kirkebok
296 Bernt Magnus Ole Monsen Klubben 1874 14 66 Kirkebok
653 Dorthea Kristine Ole Monsen Klubben 1879 34 21 Kirkebok
54 Mons Ole Monsen Klubben 1871 3 53 Kirkebok
477 Ole Martin Ole Monsen Klubben 1877 22 21 Kirkebok
837 Peder Olai Ole Monsen Klubben 1881 45 40 Kirkebok
467 Hans Olav Thomas Monsen Br¾kke 1877 22 11 Kirkebok
679 Lovisa Kristina Thomas Monsen Br¾kke 1879 36 47 Kirkebok
300 Mons Laurits Thomas Monsen Br¾kke 1874 14 70 Kirkebok
835 Secilia Gurine Thomas Monsen Br¾kke 1881 45 38 Kirkebok
213 Sissele Christine Thomas Monsen Br¾kke 1873 10 58 Kirkebok
240 Hans Martin Filippus Nielsen Stokvig 1874 11 10 Kirkebok
237 Jacob Andreas Hans Johan Nielsen S¿ndre Selle 1874 11 7 Kirkebok
289 Adolf Olai Jacob Nielsen N¿kling 1874 13 59 Kirkebok
416 Niels Martin Lars Nielsen Gaaseland 1876 19 43 Kirkebok
216 Josef Olai Lars Nielsen Steensb¿ 1873 10 61 Kirkebok
192 Berntine Sesselia Nils Olai Nielsen Kulleseid 1873 9 37 Kirkebok
193 Ingeborg Henrikke Nils Olai Nielsen Kulleseid 1873 9 38 Kirkebok
374 Salomon Salomon Nielsen Ekorns¾ter 1876 17 1 Kirkebok
658 Hanna Serina Gunder Nilsen Alfsvaag 1879 34 26 Kirkebok
84 Barbro Gunder Nilsen M¾kebakken 1871 4 84 Kirkebok
200 Gunder Gunder Nilsen M¾kebakken 1873 10 45 Kirkebok
342 Helene Gunder Nilsen S¿nstab¿vaag 1875 16 29 Kirkebok
570 Ragnhilde Maria Gunder Nilsen S¿nstab¿vaag 1878 28 22 Kirkebok
183 Peder Johan Gunder Nilsen ¯kland 1873 9 28 Kirkebok
50 Hanna Olava Johannes Nilsen N¿kling 1871 3 49 Kirkebok
221 Johan Andreas Johannes Nilsen N¿kling 1873 10 66 Kirkebok
476 Laurits Edvard Johannes Nilsen N¿kling 1877 22 20 Kirkebok
599 Laurus Edvard Johannes Nilsen N¿kling 1878 30 51 Kirkebok
844 Maren Regine Johannes Nilsen N¿kling 1881 46 47 Kirkebok
109 Britha John Nilsen Stautland 1872 5 25 Kirkebok
614 Nekolai John Nilsen Stautland 1878 31 66 Kirkebok
301 Ole John Nilsen Stautland 1874 14 71 Kirkebok
382 Pernille John Nilsen Stautland 1876 17 9 Kirkebok
735 Gurina Kristina Knud Nilsen Katle 1880 39 30 Kirkebok
537 Knud Martin Knud Nilsen Katleplads 1877 25 81 Kirkebok
410 Gulleik Andreas Knud Nilsen N¿klingholm 1876 19 37 Kirkebok
821 Anna Kristina Knud Nilsen Rolfsn¾s 1881 44 24 Kirkebok
127 Bertel Andreas Knud Nilsen Rolfsn¾s 1872 6 43 Kirkebok
262 Birthe Marie Knud Nilsen Rolfsn¾s 1874 12 32 Kirkebok
574 Karina Maria Knud Nilsen Rolfsn¾s 1878 28 26 Kirkebok
438 Knud Andreas Knud Nilsen Rolfsn¾s 1876 20 65 Kirkebok
552 Berta Elisabeth Kristen Nilsen Fylkesn¾s 1878 26 3 Kirkebok
746 Martha Olava Kristen Nilsen Fylkesn¾s 1880 40 50 Kirkebok
696 Berta Elisabeth Lars Nilsen Steensb¿ 1879 37 64 Kirkebok
103 Lars Johan Lars Nilsen Steensb¿ 1872 5 19 Kirkebok
809 Maria Lars Nilsen Steensb¿ 1881 43 12 Kirkebok
531 Nella Marie Lars Nilsen Steensb¿ 1877 25 75 Kirkebok
160 Birtha Carine Nils Nilsen Gaaseland 1873 8 5 Kirkebok
61 Birthe Carine Nils Nilsen Gaaseland 1871 3 60 Kirkebok
505 Birthe Gurine Nils Nilsen Gaaseland 1877 23 49 Kirkebok
294 Johanne Martine Nils Nilsen Gaaseland 1874 14 64 Kirkebok
690 Nils Nils Nilsen Gaaseland 1879 36 58 Kirkebok
801 Sunniva Nils Nilsen Gaaseland 1881 43 4 Kirkebok
777 Kolbein Nils Nilsen Halderager 1880 41 81 Kirkebok
553 Nils Kristian Nils Nilsen Halderager 1878 26 4 Kirkebok
385 Ole Johan Nils Nilsen Sortland 1876 18 12 Kirkebok
755 Nils Andreas Nils Nilsen S¿ndre Selle 1880 40 59 Kirkebok
566 Elen Serina Nils Nilsen S¿re Selle 1878 27 18 Kirkebok
519 Henrik Emil Nils Olai Nilsen Kulleseid 1877 24 63 Kirkebok
745 Nils Olai Nils Olai Nilsen Kulleseid 1880 40 40 Kirkebok
152 Hanna Nilsine Salomon Nilsen S¿ndre Selle 1872 7 68 Kirkebok
361 Maren Sirine Salomon Nilsen S¿ndre Selle 1875 16 48 Kirkebok
871 Martha Salomon Nilsen S¿ndre Selle 1881 47 74 Kirkebok
608 Reinert Salomon Nilsen S¿ndre Selle 1878 30 60 Kirkebok
426 Anna Margrethe St¿rk Nilsen Br¾kke 1876 19 53 Kirkebok
637 Margretha Bertina St¿rk Nilsen Br¾kke 1879 33 5 Kirkebok
524 Nils Olai St¿rk Nilsen Br¾kke 1877 24 68 Kirkebok
768 Ole Martin St¿rk Nilsen Br¾kke 1880 41 72 Kirkebok
9 Berent Olai Asbj¿rn Olsen Hollund 1871 1 9 Kirkebok
159 Birtha Martine Asbj¿rn Olsen Hollund 1873 8 4 Kirkebok
590 Brynhilde Asbj¿rn Olsen Hollund 1878 29 42 Kirkebok
808 Helga Martina Asbj¿rn Olsen Hollund 1881 43 11 Kirkebok
377 Lovise Johanna Asbj¿rn Olsen Hollund 1876 17 4 Kirkebok
278 Martha Bertel Olsen Nordre N¾sse 1874 13 48 Kirkebok
53 Birthe Marie Bertel Christian Olsen Nordre N¾sse 1871 3 52 Kirkebok
475 Rasmus Olai Bertel Christian Olsen Nordre N¾sse 1877 22 19 Kirkebok
499 S¿ren Olai Christian Olsen M¾land 1877 23 43 Kirkebok
343 Anthon Olai Christian Olsen N¿kling 1875 16 30 Kirkebok
597 Alf Olaf Elias Olsen Hollund 1878 30 49 Kirkebok
372 Peder Jokum Elias Olsen Steensvaag 1875 17 59 Kirkebok
511 Herborg Marie Elias Olsen S¿nstab¿ 1877 23 55 Kirkebok
737 Ole Mikael Elias Olsen S¿nstab¿ 1880 39 32 Kirkebok
55 Lars Sakarias Emanuel Olsen - 1871 3 54 Kirkebok
493 Martin Olai Endre Olsen Erresvig 1877 23 37 Kirkebok
738 Peder Olai Endre Olsen Sj¿vold 1880 39 33 Kirkebok
154 Martha Gurine Endre Olsen Urang 1872 7 70 Kirkebok
29 Endre Olai Endre Olsen Vorn¾s 1871 2 29 Kirkebok
870 Anna Elisabet Endre Olai Olsen ¯revik 1881 47 73 Kirkebok
676 Bernt Olai Endre Olai Olsen ¯revik 1879 35 44 Kirkebok
762 Anna Olrikke Gunder Olsen M¾land 1880 41 66 Kirkebok
283 Herman Emanuel Halvor Olsen Nedre N¾sse 1874 13 53 Kirkebok
79 Ole Martin Halvor Olsen Nedre N¾sse 1871 4 78 Kirkebok
431 Petra Marie Halvor Olsen Nedre N¾sse 1876 20 58 Kirkebok
655 Daniel Hans Kristian Olsen Stensvaag 1879 34 23 Kirkebok
153 Anna Hans Kristian Olsen S¿nstab¿ 1872 7 69 Kirkebok
22 Birthe Kristine Hans Kristian Olsen S¿nstab¿ 1871 2 22 Kirkebok
585 Martha Henrik Olsen Kloven 1878 29 37 Kirkebok
756 Ole Andreas Henrik Olsen Kloven 1880 40 60 Kirkebok
715 Haldri Gurina Ingemar Olsen Sortland 1880 38 10 Kirkebok
572 Ingemar Bertin Olai Ingemar Olsen Sortland 1878 28 24 Kirkebok
406 Inger Marie Ingemar Olsen Sortland 1876 19 33 Kirkebok
125 Laura Malene Johannes Olsen Vorn¾s 1872 6 41 Kirkebok
447 Martha Gurine Jonas Olsen Hollund 1876 20 74 Kirkebok
626 Ole Johan Jonas Olsen Hollund 1878 32 78 Kirkebok
99 Knud Knud Olsen Rolfsn¾s 1872 5 15 Kirkebok
616 Halvor Kristian Knud Olsen S¾veruds¿ 1878 31 68 Kirkebok
812 Hanna Elisabeth Knud Olsen S¾veruds¿ 1881 44 15 Kirkebok
397 Ingeborg Helene Knud Olsen S¾veruds¿ 1876 18 24 Kirkebok
259 Ole Martin Knud Olsen S¾veruds¿ 1874 12 29 Kirkebok
707 Ole Martin Kristen Olsen M¾land 1880 37 2 Kirkebok
661 Ole Martin Kristian Olsen M¾land 1879 34 29 Kirkebok
739 Hanna Kristian Olsen Nordre N¾sse 1880 39 34 Kirkebok
7 Anna Jakobi Lars Olsen Robberstad 1871 1 7 Kirkebok
496 Karen Oline Martin Olsen N¿kling 1877 23 40 Kirkebok
465 Martha Marie Mons Hans Olsen S¿nstab¿ 1877 21 9 Kirkebok
290 Anna Catharine Nils Olsen M¾land 1874 13 60 Kirkebok
795 Martha Helene Nils Olsen M¾land 1880 43 99 Kirkebok
80 Nils Martin Nils Olsen M¾land 1871 4 79 Kirkebok
560 Sivert Nils Olsen M¾land 1878 27 12 Kirkebok
329 Anders Johan Nils Olsen Rolfsn¾s 1875 15 16 Kirkebok
645 Anna Malina Nils Olsen Rolfsn¾s 1879 33 13 Kirkebok
463 Niels Nils Olsen Rolfsn¾s 1877 21 7 Kirkebok
852 Ole Nils Olsen Rolfsn¾s 1881 46 55 Kirkebok
670 Kolbein Olai Ole Olsen Br¾kke 1879 35 38 Kirkebok
797 Gustav Olai Ole Olsen Furen¾s 1880 43 101 Kirkebok
621 Johan Andreas Ole Olsen Furen¾s 1878 31 73 Kirkebok
117 Anders Ole Olsen Hisken 1872 6 33 Kirkebok
269 Gunder Severin Ole Olsen Hisken 1874 13 39 Kirkebok
758 Guri Maria (tvill.) Ole Olsen Hisken 1880 40 62 Kirkebok
618 Gurine Elisabeth Ole Olsen Hisken 1878 31 70 Kirkebok
408 Hans Ole Olsen Hisken 1876 19 35 Kirkebok
759 Peder (tvill.) Ole Olsen Hisken 1880 40 63 Kirkebok
498 Thorbj¿rn Ole Olsen Hisken 1877 23 42 Kirkebok
19 Kristian Ole Olsen Hof 1871 1 19 Kirkebok
411 Siselle Olrikke Ole Olsen Katleplads 1876 19 38 Kirkebok
238 Anna Martine Ole Olsen Northun 1874 11 8 Kirkebok
823 Ole Tobias Ole Olsen Northun 1881 44 26 Kirkebok
780 Martin Kristian Ole Olsen N¾sse 1880 42 84 Kirkebok
443 Hanna Olava Ole Olsen N¿kling 1876 20 70 Kirkebok
542 Martina Johanna Ole Olsen Sortland 1877 25 86 Kirkebok
73 Olufine Frederikke Ole Olsen S¿rene?? 1871 4 72 Kirkebok
607 Agnete Maria Ole Olsen Vorn¾s 1878 30 59 Kirkebok
386 Anna Gurine Ole Olsen Vorn¾s 1876 18 13 Kirkebok
63 Madel Gurine Ole Olsen Vorn¾s 1871 3 62 Kirkebok
220 Ole Martin Ole Olsen Vorn¾s 1873 10 65 Kirkebok
681 Berta Olava (tvill.) Ole M. Olsen N¿kling 1879 36 49 Kirkebok
682 Johanna (tvill.) Ole M. Olsen N¿kling 1879 36 50 Kirkebok
175 Ole Mikal Ole M. Olsen N¿kling 1873 8 20 Kirkebok
664 Anna Kathrina Ole Martin Olsen S¿ndre Selle 1879 34 32 Kirkebok
123 Halvor Severin Ole Martin Olsen S¿ndre Selle 1872 6 39 Kirkebok
334 Martha Carine Ole Martin Olsen S¿ndre Selle 1875 15 21 Kirkebok
272 Maren Peder Olsen Eritsland 1874 13 42 Kirkebok
92 Peder Johan Peder Olsen Eritsland 1872 5 8 Kirkebok
504 Martha Christine Peder Johan Olsen Meling 1877 23 48 Kirkebok
698 Ole Severin Peder Johan Olsen Meling 1879 37 66 Kirkebok
805 Ole Severin Peder Johan Olsen Meling 1881 43 8 Kirkebok
214 Helga Christine Salomon Olsen Meling 1873 10 59 Kirkebok
529 Kristen Andreas Salomon Olsen Meling 1877 25 73 Kirkebok
751 Lars Andreas Salomon Olsen Meling 1880 40 55 Kirkebok
328 Ole Johan Salomon Olsen Meling 1875 15 15 Kirkebok
779 Secilia Salomon Olsen Meling 1880 42 83 Kirkebok
861 Martha Kristina St¿rk Olsen Halderager 1881 47 64 Kirkebok
483 Ole Johan St¿rk Olsen Hollund 1877 22 27 Kirkebok
217 Ole Martin St¿rk Olsen Hollund 1873 10 62 Kirkebok
600 Sicilia Olrikke St¿rk Olsen Hollund 1878 30 52 Kirkebok
266 Martin Olai St¿rk Olsen S¾verud 1874 12 36 Kirkebok
118 Ole Severin St¿rk Olsen S¾verud 1872 6 34 Kirkebok
74 Birthe Gurine Thomas Olsen Nedre N¾sse 1871 4 73 Kirkebok
672 Andreas Johan Thor Olsen Uren 1879 35 40 Kirkebok
323 Elias Severin Thor Olsen Uren 1875 15 10 Kirkebok
485 Petra Marie Thor Olsen Uren 1877 22 29 Kirkebok
122 Thore Martin Thor Olsen Uren 1872 6 38 Kirkebok
452 Elias Martin Thorbj¿rn Olsen L¿rhammer 1876 21 79 Kirkebok
535 Ole Andreas Thorbj¿rn Olsen L¿rhammer 1877 25 79 Kirkebok
11 Ole Andreas Thorbj¿rn Olsen L¿rhammer 1871 1 11 Kirkebok
194 T¿nnes Bertin Thorbj¿rn Olsen L¿rhammer 1873 9 39 Kirkebok
753 Elisabeth Maria Thorbj¿rn Olsen S¾rsten 1880 40 57 Kirkebok
623 Esther ¯rjan Olsen Klubben 1878 32 75 Kirkebok
256 Gustava Marie Gunder Ottesen ¯klandsvaag 1874 12 26 Kirkebok
49 Otto Gunder Ottesen ¯klandsvaag 1871 3 48 Kirkebok
252 Daniel Daniel Pedersen Klove?? 1874 12 22 Kirkebok
510 Ole Martin Daniel Pedersen Kloven?? 1877 23 54 Kirkebok
322 Ernst Gustav Peder Johan Endre Pedersen Habbestad 1875 15 9 Kirkebok
93 Halvor Halvor Pedersen Sortland 1872 5 9 Kirkebok
13 Aselina Hans Pedersen Kulleseid 1871 1 13 Kirkebok
817 Elen Lovisa Hans Pedersen Kulleseid 1881 44 20 Kirkebok
178 Gunhilde Hans Pedersen Kulleseid 1873 9 23 Kirkebok
581 Ingeborg Hansine Hans Pedersen Kulleseid 1878 29 33 Kirkebok
388 Peder Christian Hans Pedersen Kulleseid 1876 18 15 Kirkebok
14 Peder Berthin Johannes Pedersen N¾se 1871 1 14 Kirkebok
393 Edvard Olai Johannes Pedersen N¾sse 1876 18 20 Kirkebok
185 Petra Helene Johannes Pedersen N¾sse 1873 9 30 Kirkebok
486 Hans Martin John Pedersen Habbestad 1877 22 30 Kirkebok
782 Inger Bertine John Pedersen Habbestad 1880 42 86 Kirkebok
67 Johan Severin John Pedersen Habbestad 1871 4 66 Kirkebok
308 Martha Helene John Pedersen Habbestad 1874 14 78 Kirkebok
340 Kj¿lf Olai Kj¿lf Pedersen Meling 1875 16 27 Kirkebok
297 Lars Olai Lars Pedersen Birkholm 1874 14 67 Kirkebok
450 Endre Olai Ole Pedersen Robberstad 1876 21 77 Kirkebok
232 Birthe Marie Ole Pedersen S¿ndre Selle 1874 11 2 Kirkebok
456 Hanna Pernille Ole Pedersen S¿ndre Selle 1876 21 83 Kirkebok
732 Jakob Andreas Ole Pedersen S¿ndre Selle 1880 39 27 Kirkebok
673 Anna Lovisa Peder Pedersen Eritsland 1879 35 41 Kirkebok
211 Martha Olrikke Peder Olai Pedersen S¾verud 1873 10 56 Kirkebok
594 Knud Peder Olai Petersen M¾land 1878 29 46 Kirkebok
389 Petra Martine Peder Olai Petersen M¾land 1876 18 16 Kirkebok
767 Lars Gunder Rasmussen Eritsland 1880 41 71 Kirkebok
595 Ragnhild Gunder Rasmussen Eritsland 1878 30 47 Kirkebok
161 Andrea Iver Rasmussen Gilje 1873 8 6 Kirkebok
279 Rasmus Iver Rasmussen Thorsheim 1874 13 49 Kirkebok
508 Seselia Mathilde Iver Rasmussen Thorsheim 1877 23 52 Kirkebok
743 Rasmina Bertina Johannes Rasmussen Hellen 1880 40 38 Kirkebok
663 Rasmus Martin Johannes Rasmussen Hellen 1879 34 31 Kirkebok
551 Anna Ragnhilde Lars Rasmussen Nordre Selle 1878 26 2 Kirkebok
140 Gjertine Christine Lars Rasmussen Nordre Selle 1872 7 56 Kirkebok
274 Guriana Lars Rasmussen Nordre Selle 1874 13 44 Kirkebok
28 Elen Berthine Peder Rasmussen S¿ndre N¾sse 1871 2 28 Kirkebok
356 Elen Bertine Peder Rasmussen S¿ndre N¾sse 1875 16 43 Kirkebok
148 T¿nnes Olai Peder Rasmussen S¿ndre N¾sse 1872 7 64 Kirkebok
567 Karl Johan Peder Rasmussen S¿ren¾s 1878 27 19 Kirkebok
856 Petra Karina Peder Rasmussen S¿ren¾s 1881 46 59 Kirkebok
495 Albertine Malene Rasmus Rasmussen Habbestad 1877 23 39 Kirkebok
815 Olava Kathrina Rasmus Rasmussen Habbestad 1881 44 18 Kirkebok
625 Mathilde Rasmus Rasmussen Steensb¿ 1878 32 77 Kirkebok
121 Karoline Rasmus Johan Rasmussen Helvig 1872 6 37 Kirkebok
419 Reinert Reinert Reinertsen Aanden¾s 1876 19 46 Kirkebok
647 Elling Johan Reinert Reinertsen Gilje 1879 33 15 Kirkebok
26 Anders Hendrik Mads Rognalsen Stavang 1871 2 26 Kirkebok
196 Beatha Gunder Salomonsen S¾rsten 1873 9 41 Kirkebok
424 Hanna Sisselle Gunder Salomonsen S¾rsten 1876 19 51 Kirkebok
783 Salamon Ananias Ingebrigt Salomonsen Ekorns¾ter 1880 42 87 Kirkebok
189 Beata Gurine Jens Salomonsen Sortland 1873 9 34 Kirkebok
596 Anna Helena Nils Salomonsen M¾kebakken 1878 30 48 Kirkebok
703 Anna Helena Nils Salomonsen M¾kebakken 1879 37 71 Kirkebok
344 Niels Nils Salomonsen M¾kebakken 1875 16 31 Kirkebok
754 Salomon Ole Johan Salomonsen Sortland 1880 40 58 Kirkebok
636 Salomon Olai Ole Johan Salomonsen Sortland 1879 33 4 Kirkebok
507 Anna Christine Salomon Salomonsen Staveland 1877 23 51 Kirkebok
744 Johanna Lovisa Salomon Salomonsen Staveland 1880 40 39 Kirkebok
275 Peder Salomon Salomon Salomonsen Staveland 1874 13 45 Kirkebok
422 Severin Christian Samsonsen Gj¿s¾ter 1876 19 49 Kirkebok
684 Anna Kristian Samsonsen Gj¿s¾ter 1879 36 52 Kirkebok
586 Anna Serina Kristian Samsonsen Gj¿s¾ter 1878 29 38 Kirkebok
203 Anna Paul Samsonsen M¾kebakken 1873 10 48 Kirkebok
95 Mariane Paul Samsonsen M¾kebakken 1872 5 11 Kirkebok
639 Ingeborg Serina Nils Simonsen N¾sse 1879 33 7 Kirkebok
826 Maalfrid Agnete Nils Simonsen N¾sse 1881 45 29 Kirkebok
472 Ingeborg Sirine Nils Simonsen ¯vre N¾sse 1877 22 16 Kirkebok
561 Abigail Maria Ole Simonsen Steensb¿ 1878 27 13 Kirkebok
128 Gudmund Vabek?? Ole Simonsen Steensb¿ 1872 6 44 Kirkebok
27 Anna Gjerthine J¿rgen Sjursen Hollund 1871 2 27 Kirkebok
363 Anthon Severin Samuel Sjursen Fylkesn¾s 1875 17 50 Kirkebok
107 S¿ren Martin Samuel Sjursen Fylkesn¾s 1872 5 23 Kirkebok
82 Anne Marie Elias Steffensen Hesten¾s 1871 4 81 Kirkebok
305 Endre Olai Elias Steffensen Hesten¾s 1874 14 75 Kirkebok
771 Lars Kristian Elias Steffensen Hesten¾s 1880 41 75 Kirkebok
470 Thomine Elias Steffensen Hesten¾s 1877 22 14 Kirkebok
644 Kari Marthina Lars Steffensen Halderager 1879 33 12 Kirkebok
423 Niels Olai Lars Steffensen Halderager 1876 19 50 Kirkebok
847 Steffen Olai Lars Steffensen Halderager 1881 46 50 Kirkebok
348 Hans Martin Helje St¿rksen ¯kland 1875 16 35 Kirkebok
857 Ole Severin Johannes St¿rksen Tverderud ?? 1881 46 60 Kirkebok
841 Lars Rasmus St¿rk St¿rksen Stensb¿ 1881 46 44 Kirkebok
602 Rasmus Olai St¿rk St¿rksen Tverdervig, Fitjar 1878 30 54 Kirkebok
166 Sivert St¿rk St¿rksen Tverdervig, Fitjar 1873 8 11 Kirkebok
88 Simon St¿rk St¿rksen Urang 1872 5 4 Kirkebok
253 Bernt Asser Svendsen S¾veruds¿ 1874 12 23 Kirkebok
46 John Asser Svendsen S¾veruds¿ 1871 3 45 Kirkebok
142 Severin Asser Svendsen S¾veruds¿ 1872 7 58 Kirkebok
718 Berent Asser Svendsen ¯klandsvaag 1880 38 13 Kirkebok
441 Ole Asser Svendsen ¯klandsvaag 1876 20 68 Kirkebok
582 Severin Asser Svendsen ¯klandsvaag 1878 29 34 Kirkebok
267 Tella Malene?? Erik Thomassen Br¾kke 1874 12 37 Kirkebok
59 Simon Christian Halvor Thomassen ¯kland 1871 3 58 Kirkebok
836 Thomas Olai Hans Andreas Thomassen Nordre Selle 1881 45 39 Kirkebok
798 Kathrine Maria Knud Annas Thomassen N¾sse 1881 43 1 Kirkebok
583 Peder Immanuel Knud Annas Thomassen N¾sse 1878 29 35 Kirkebok
362 Andreas Johan Knud Annas Thomassen ¯vre N¾sse 1875 16 49 Kirkebok
210 Johan Andreas Knud Annas Thomassen ¯vre N¾sse 1873 10 55 Kirkebok
91 Thomas Severin Knud Annas Thomassen ¯vre N¾sse 1872 5 7 Kirkebok
543 Elen Mathilde Maria Mons Thomassen N¾sse 1877 25 87 Kirkebok
816 Bergitte Mons Thomassen ¯vre N¾sse 1881 44 19 Kirkebok
295 Herman Laurits Berner Mons Thomassen ¯vre N¾sse 1874 14 65 Kirkebok
628 Herman Mikael Rasmin Mons Thomassen ¯vre N¾sse 1878 32 80 Kirkebok
373 Laura Amalie Bertine Mons Thomassen ¯vre N¾sse 1875 17 60 Kirkebok
75 Thomas ¯rjeskim Mons Thomassen ¯vre N¾sse 1871 4 74 Kirkebok
281 Ingeborg Sirine Sjur Thomassen ¯vre N¾sse 1874 13 51 Kirkebok
113 Thomas Bertin Sjur Thomassen ¯vre N¾sse 1872 6 29 Kirkebok
806 Trine Olava Thomas Thomassen Ekorns¾ter 1881 43 9 Kirkebok
384 Erik Tr¿iel Anders Thorbj¿rnsen L¿rhammer 1876 18 11 Kirkebok
778 Martha Thomine Anders Thorbj¿rnsen L¿rhammer 1880 42 82 Kirkebok
541 T¿nnes Tr¿iel Anders Thorbj¿rnsen L¿rhammer 1877 25 85 Kirkebok
850 Gurine Bertea Gunnar Zakarias Thorbj¿rnsen - 1881 46 53 Kirkebok
417 Berthe Andrine Knud A. Thorbj¿rnsen Steensb¿ 1876 19 44 Kirkebok
589 Bernt Johan Knud Annas Thorbj¿rnsen Nordre N¾sse 1878 29 41 Kirkebok
853 Hanna Karina Knud Annas Thorbj¿rnsen Nordre N¾sse 1881 46 56 Kirkebok
222 Theodora Gustava Knud Annas Thorbj¿rnsen N¿kling 1873 10 67 Kirkebok
675 Berta J¿rgina Nils Olai Thorbj¿rnsen Vaage 1879 35 43 Kirkebok
845 Regine Mathilde Samson Thorbj¿rnsen Steensvaag 1881 46 48 Kirkebok
407 Theodora Marie Samson Thorbj¿rnsen Steensvaag 1876 19 34 Kirkebok
563 Knud Berntein Samson Thorbj¿rnsen Stensvaag 1878 27 15 Kirkebok
48 Thorkild Johan Christian Thorkildsen Sortland 1871 3 47 Kirkebok
177 Carine Olrikke Christian Thorkildsen ¯klandsvaag 1873 9 22 Kirkebok
761 Endrikke Kristine Kolbein Thorsen Ekorns¾ter 1880 41 65 Kirkebok
792 Thomas Martin Salomon Thorsen L¿rhammer 1880 42 96 Kirkebok
705 Et ud¿pt Thor Thorsen Aarthun, Skaanevik 1879 37 73 Kirkebok
697 Knud J.R. Thorsheim Gilje 1879 37 65 Kirkebok
700 Thora Dorthea Ole Thorsteinsen - 1879 37 68 Kirkebok
702 Laura Thomine Hans Throndsen Husetr¾?? 1879 37 70 Kirkebok
440 Johanne Theodora Magnus Throndsen Gjeitung 1876 20 67 Kirkebok
827 Mandius Magnus Throndsen N¿klingholm 1881 45 30 Kirkebok
434 Elisa Johan Torgersen N¿kling 1876 20 61 Kirkebok
573 Ole Johan Torgersen N¿kling 1878 28 25 Kirkebok
277 Petra Johan Torgersen N¿kling 1874 13 47 Kirkebok
338 Gustav Torger Torgersen S¿nstab¿vaag 1875 16 25 Kirkebok
855 Ingeborg Kristina Helge Torkelsen Aanderaa 1881 46 58 Kirkebok
724 Rasmus Martin Helge Torkelsen Aanderaa 1880 38 19 Kirkebok
364 Malene Gurine Ole Tostensen Klubben 1875 17 51 Kirkebok
155 Margrethe Christine Ole Tostensen Klubben 1872 8 71 Kirkebok
446 Anna Pernille J¿rgen Tr¿iel Hisken 1876 20 73 Kirkebok
610 Maria Kristina J¿rgen Tr¿iel Hisken 1878 31 62 Kirkebok
225 Bernt Jakob T¿rrisen Gilje 1873 11 70 Kirkebok
680 Bernt Jakob T¿rrisen Gilje 1879 36 48 Kirkebok
351 Lars Martin Jakob T¿rrisen Gilje 1875 16 38 Kirkebok
484 Anna Theodore Jens T¿rrisen Gr¿tle 1877 22 28 Kirkebok
71 Haldri Gurine Jens T¿rrisen Gr¿tle 1871 4 70 Kirkebok
630 Halvor Jens T¿rrisen Gr¿tle 1878 32 82 Kirkebok
288 Ole Jens T¿rrisen Gr¿tle 1874 13 58 Kirkebok
736 Anna Thomina Lars Xiansen ?? M¾kebakken 1880 39 31 Kirkebok
460 Kj¿lf Martin Lars ¯rjansen Skindhuen¾s 1877 21 4 Kirkebok
244 Lars Lars ¯rjansen Skindhuen¾s 1874 11 14 Kirkebok
144 ¯rjahn Andreas Lars ¯rjansen Skindhuen¾s 1872 7 60 Kirkebok
229 Anders Olai Ole ¯rjansen Skindhuen¾s 1873 11 74 Kirkebok
2 Barbra Haldriane Ole ¯rjansen Skindhuen¾s 1871 1 2 Kirkebok
575 Maria Dorthea Ole ¯rjansen Skindhuen¾s 1878 28 27 Kirkebok
750 ¯rjan Ole ¯rjansen Skindhuen¾s 1880 40 54 Kirkebok
23 ¯rje Andreas Lars ¯rjesen Skindhuen¾s 1871 2 23 Kirkebok
662 Anna Maria Johannes ¯stensen Meling 1879 34 30 Kirkebok
461 Vilhelm Christian Johannes ¯stensen Meling 1877 21 5 Kirkebok