cloudImage
navTitle titleBarWhite
aboutNormal

Om registreringen

Under arbeidet med å registrere dåp og vielse kom jeg over flere personer som var tilknyttet gruvedriften på Lykling. En del kom fra andre deler av landet og noen fra utlandet, mest Sverige. Siden det ofte er vanskelig å finne folk som reiser bort, tenkte jeg at det kunne være nyttig å ha en liste over slike og jeg startet derfor med å registrere de jeg kom over.

Vær oppmerksom på at dette IKKE er en fullverdig registrering, da jeg kun har registrert personer med yrker som enkelt kan knyttes til gruvedrift eller marmorbrudd, f.eks. gruvearbeidere og stenarbeidere. Det er heller ikke sikkert at jeg har fått med alle, men jeg håper likevel at listen kan være til hjelp for noen.

Dataene er samlet i kirkebøker for Finnaas, Bremnes for perioden 1880 - 1910 og utgangspunktet har vært dåp og vielser.

Jeg har vurdert å gå gjennom dødsfall for samme perioden for å se hvor mange innen denne gruppen døde på Finnaas. Det vil i såfall komme en oppdatert liste eller en tilleggsliste.

servicesOver
servicesNormal1
aboutOver Gruvearbeiderne Navneliste